Gwefan Ymgyrch / Campaign Website

Ydych chi wedi ymweld รข gwefan yr ymgyrch eto?

Have you visited the campaign website yet?


http://www.penrijames.com/Monday, 29 March 2010

www.penrijames.com
Gan y bydd yn wybodaeth fwy cynhwysfawr byddaf yn trosglwyddo fy natganiadau i safle http://www.penrijames.com/ dros gyfnod yr etholiad.

As the information will be more comprehensive I will be transferring my statements to http://www.penrijames.com/ for the duration of the election campaign.No comments: