Gwefan Ymgyrch / Campaign Website

Ydych chi wedi ymweld â gwefan yr ymgyrch eto?

Have you visited the campaign website yet?


http://www.penrijames.com/Sunday, 11 January 2009

Ymgynghoriad Swyddfa Dreth

Isod mae detholiad o ddogfen Asesiad Effaith HMRC sy’n trafod cau Swyddfa Treth Aberystwyth. Rwyf wedi rhoi’r datganiadau perthnasol mewn print trwm.

4.5. External Engagement On 13 June 2008 Workforce Change wrote to 11 local authorities and two town councils in Wales about the proposals for the cluster and individual locations. A six week period for responses was provided. Comments were sought on subjects including local/regional economic factors, regeneration plans, wider employer activity and plans for new or improved transport links. Ten responses were received from Torfaen County Borough Council, Pontypool Community Council, Wrexham County Borough Council, Bridgend County Borough Council, Rhyl Town Council, Denbighshire County Council, Aberystwyth Town Council, Brecon Town Council, Merthyr Tydfil County Borough Council and Pembrokeshire County Council. Responses received included comments on the impact of the proposed closures on the local economy in particular the impact of losing jobs. All concerns raised have been taken into account in making our recommendations to Ministers.

Ni dderbyniwyd ymateb gan Gyngor Sir Ceredigion. Ar ôl i mi wneud rhai ymholiadau fe wadodd Cyngor Sir Ceredigion gael y fath ymgynghoriad. Os na wnaed cais o’r fath yna roedd y broses ymgynghori gan HMRC yn wallus ac o ganlyniad yn agored i Adolygiad Barnwrol. Os gwnaed cais gan HMRC yna i ble gafodd ei anfon? Os anfonwyd ef i’r lle anghywir yna mae’r broses ymgynghori eto’n wallus. Beth bynnag fo’r gwir, ni all y broses fod wedi ei chwblhau yn gywir. Gan fod Ceredigion yn ymwybodol o’r sefyllfa fel y dengys y datganiad hwn i'r wasg yna rwy’n bryderus eu bod yn edrych i’r cyfeiriad arall.

No comments: