Gwefan Ymgyrch / Campaign Website

Ydych chi wedi ymweld â gwefan yr ymgyrch eto?

Have you visited the campaign website yet?


http://www.penrijames.com/Tuesday, 28 July 2009

Plaid yn cyflawni dros Gymru

Mae rhywbeth boddhaol iawn am res o gyhoeddiadau gan Weinidogion Plaid Cymru sy’n cyflawni rhywbeth adeiladol er budd Cymru. Yn ddiweddar, cawsom gyhoeddiad trydaneiddio'r rheilffyrdd gan Ieuan Wyn Jones a’r Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid Ifanc (YESS) a gyhoeddwyd gan Elin Jones. Yr hyn sy’n neilltuol o foddhaol yw llwyddiant Ieuan Wyn Jones yn perswadio llywodraeth San Steffan y bydd Cymru a’i heconomi yn elwa o drydaneiddio.

No comments: